เหรียญที่ระลึก “เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี”

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอเชิญเช่าบูชาเหรียญที่ระลึก ในวาระครบรอบ 55 ปี 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก-สุรศักดิ์มนตรี

วัตถุประสงค์

เพื่อระดมทุนจัดสร้างโถงศาลาไทยประยุกต์ไว้เป็นอนุสรณ์ และแหล่งเรียนรู้อัตชีวประวัติเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Leave a Replay