ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟัง “เทศน์มหาชาติ”

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟัง "เทศน์มหาชาติ" เพื่อสมทบทุนการศึกษา กองทุนปรับปรุงอาคารสถานที่ กองทุนจัดทำเหรียญเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และสนับสนุนอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

Leave a Replay