Latest Past Events

พิธีพุทธาภิเษก และเช่า/รับบูชาเหรียญที่ระลึก เหรียญเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี-เหรียญท้าวเวสสุวรรณ

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต, ดินแดง

💛💙โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษก และเช […]

เทศน์มหาชาติ

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต, ดินแดง

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟัง "เทศน์มหาชาติ" เพื่อสมทบทุนการศึกษา กองทุนปรับปรุงอาคารสถานที่ กองทุนจัดทำเหรียญเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และสนับสนุนอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน