กองทุนโครงการ “Be My Light, Be My Guide”

วัตถุประสงค์ของกองทุน

1. ทุนนี้จะมอบให้แก่น้องที่ยากจน ความประพฤติดี และเรียนดี

2. โดยจะเริ่มมอบในปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 ส.ค. 59)

3. มอบปีละ 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท/ปี (หากมีเงินบริจาคเพิ่มเข้ามามากก็จะพิจารณาเพิ่มจำนวนขึ้น แต่ในเบื้องต้น 2 ทุนก่อน)

ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาและช่วยบอกต่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ส.ศ.ม.

ขั้นตอนการโอนเงินและแจ้งผู้รักษาบัญชีเพื่ออัพเดตยอด

1. โอนเงินมาที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 163-231374-4
ชื่อบัญชี: นางวาสนา วิถีสวัสดิ์ และ นายธนเทพ ส.ศรีสุวรรณ
สาขา วิภาวดีรังสิต (จักรพงษภูวนารถ)

2. แจ้งจำนวนเงินที่โอน และเวลาที่ทำรายการ

  • ถ้ามีหลักฐานการโอนอื่นๆ เช่น ภาพถ่ายจอหลักจากทำรายการสำเร็จ (กรณีโอนผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง)
  • ภาพถ่ายสลิป (กรณีโอนผ่าน ATM), ภาพถ่ายใบนำฝาก (กรณีโอนผ่านสาขาธนาคาร)

และส่งเข้ามาในห้องสนทนา “ทุน สศม. พี่สู่น้อง”

3. ผู้เก็บสมุดจะทำการอัพเดต 2 สัปดาห์/ครั้ง และถ่ายรูปรายการเดินบัญชีเพื่อโพสท์ในห้องสนทนาและนำขึ้นไปไว้บนหน้าวอลล์ของห้องสทนาเป็นลำดับต่อไป