ความเป็นมาของเด็กสุรศักดิ์

เว็บไซต์เด็กสุรศักดิ์ เกิดขึ้นจากการประชุมระหว่างโรงเรียนและกลุ่มศิษย์เก่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดย ผอ.อาลัย พรหมชนะ ต้องการรวมกลุ่มศิษย์เก่า เพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างศิษย์เก่าและโรงเรียน

เด็กสุรศักดิ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุม ที่ต้องการรวบรวมศิษย์เก่าของโรงเรียนตั้งแต่รุ่น บุตร ทบ. จนเป็นสุรศักดิ์มนตรี ในปัจจุบัน

เด็กสุรศักดิ์ จะกลายเป็นแหล่งชุมชนของชาวบุตร ทบ.-สุรศักดิ์มนตรี และศิษย์ปัจจุบัน เป็นแหลงประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนและศิษย์เก่า

ท่านใดสนใจที่จะมาร่วมกลุ่มศิษย์เก่า เพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้น สามารถติดต่อผ่านทางไลน์ “เด็กสุรศักดิ์”